"Człowiek sukcesu to nie ten, który nie upada, ale ten który za każdym razem się podnosi i podejmuje kolejną próbę." Jacek Siewierski
"Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu." M. Montaigne
"Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego sie boimy."
Brian Tracy